Author:
• Tuesday, November 12th, 2013

Nowy serwis poświęcony KNX, zapraszam. To system do kompleksowego zarządzania i sterowania urządzeniami w domu, pzydaje się do tworzenia tzw. inteligentnego domu. Użycie go może zmniejszyć koszty prac instalacyjnych, a zwłaszcza ich przeróbek.

kod gł

Category: Uncategorized
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply