Archive for ◊ November, 2013 ◊

Author:
• Tuesday, November 12th, 2013

Nowy serwis poświęcony KNX, zapraszam. To system do kompleksowego zarządzania i sterowania urządzeniami w domu, pzydaje się do tworzenia tzw. inteligentnego domu. Użycie go może zmniejszyć koszty prac instalacyjnych, a zwłaszcza ich przeróbek.